22 Април - Международен ден на ЗЕМЯТА

22 Април - Международен ден на ЗЕМЯТА

22 април 2024
  • Сподели:

По традиция на 22 април милиарди хора от стотици държави от всички континенти се обединяват в името на една обща цел - Търсене на дългосрочни и трайни решения за излизане от задълбочаващата се криза в състоянието на околната среда и кризата в човешките взаимоотношения.

Денят на Земята през 1992 г. премина под знака на Конференцията на ООН в Рио де Жанейро за околна­та среда и развитие. На 15 април 2009 г. Генералната асамблея на Организацията на обединените нации постановява 22 април да бъде честван като МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙКАТА ЗЕМЯ.

България бе между първите страни в света, които още през 1990 г. се присъединиха към отбе­лязва­нето на 22 април с различни иници­ативи. Разпро­стра­нен бе призив за отбелязване Деня на Земята към различ­ни държавни институции, обществени движения, Българската православ­на църква, фондации, масмедии, отделни личности - учени, политици, хо­ра на изкуството, подрастващото поколение.

Една от най-големите инициативи бе събирането на подписи на де­ца за „Пълномощието за Живот на Земята”. Събрани бяха над 30 000 под­писа на български деца от цялата страна. Те бяха предадени на българ­ската делегация, която ги връчи на Конференцията на ООН „За околна среда и развитие”, състояла се през 1992 г. в Рио де Жанейро.

 

2024 - Планетата vs Пластмасата

През 2024г. EARTHDAY.ORG подновява ангажимента си за прекратяване на широко разпространената употреба на пластмаса, като се стреми към 60% намаление на производството до 2040 г., за да защити здравето както на хората, така и на планетата.

Под надслова „Планетата срещу Пластмасите“ коалиция, включваща ученици, родители, фирми, правителства и неправителствени организации, стои обединена в застъпничеството за свят, свободен от вредното въздействие на пластмасите. Това колективно усилие се стреми не само към намаляване на производството на пластмаса, но също така предвижда бъдеще, в което бъдещите поколения могат да процъфтяват без бремето на пластмасовото замърсяване.

 

Дейности за Деня на Земята

Има безброй начини да участвате в дейностите за Деня на Земята и да допринесете за усилията за опазване на околната среда:

  • Садете дървета: Организирайте събития за засаждане на дървета във вашата общност, за да подобрите зелените пространства и да се борите с обезлесяването.
  • Кампании за почистване: Участвайте или организирайте акции за почистване, за да премахнете отпадъците и пластмасовите отпадъци от плажове, паркове, реки и други природни зони.
  • Образователни семинари: Организирайте или посещавайте семинари, фокусирани върху устойчиви практики на живот, възобновяема енергия, опазване на биоразнообразието и управление на околната среда.
  • Застъпничество и политическа ангажираност: Застъпвайте се за екологосъобразни политики и подкрепяйте инициативи, които насърчават опазването, приемането на възобновяема енергия и действията в областта на климата.
  • Намаляване, повторно използване, рециклиране: Прегърнете начин на живот на минимализъм, намалете потреблението на пластмаса за еднократна употреба и дайте приоритет на рециклирането и повторното използване на материали.