Банкноти и монети, брой 45 – Индонезия

  • Кат. номер:7043-045

Рубрики в списанието:
– Страни на света
– Парите през вековете
– Раздел на колекционера