Банкноти и монети, брой 46 – Сомалия

  • Кат. номер:7043-046

Рубрики в списанието:
– Страни на света
– Парите през вековете
– Раздел на колекционера