Банкноти и монети, брой 47 – Монголия

  • Кат. номер:7043-047

Рубрики в списанието:
– Страни на света
– Парите през вековете
– Раздел на колекционера