Банкноти и монети, брой 48 – Италия

  • Кат. номер:7043-048

Рубрики в списанието:
– Страни на света
– Парите през вековете
– Раздел на колекционера