Велики Художници № 62 , Карпачо

КАРПАЧО - 1460-1526

Живот, вдъхновение и творчество.