От царственост към революция

Тази книга изследва архетипното значение на полярността Лъв-Водолей и очертава по-дълбокото проявление на аспектите между съответните им владетели – Слънцето и Уран. Точно както Слънцето е централно в нашата слънчева система, така то символизира същината и волята на индивида. Целта на Слънцето е да развие самочувствие и оформено, добре определено себеусещане. Антитезата на Слънцето обаче е планетата Уран, която символизира нуждата от откъсване и освобождаване от скованите и неизменни дефиниции за себе си. Съчетаването на тези противоположни, но в крайна сметка допълващи се процеси е ключът както към личната, така и към колективната еволюция. Като управител на Лъв, Слънцето представлява набор от взаимосвързани психологически функции, представени в митовете и литературата чрез специфични архетипи – Владетелят, Създателят и Героят. По същия начин, в качеството си на управител на знака Водолей, Уран съответства на определени функции, които са въплътени в архетипа на Шута или Глупака – естествен антипод на Слънчевите образи. Докато принципът на Слънцето съдейства за изграждане на самочувствие и оформяне на лична идентичност, Уран отваря съзнанието към космическата воля и по този начин пробужда индивида за трансперсоналната, колективна идентичност. Ако тези две планети не са интегрирани, аспектите между тях може да показват нестабилна представа за себе си, шизоидно разстройство и изопачено бунтарство – или съпротива срещу промяната и компенсаторен егоизъм. Добре сработени обаче, същите тези аспекти символизират способност за осъзната еволюция, признаване на непостоянството и освобождаване от диктатите на гордостта. Пълната интеграция позволява на човека да бъде направляван от по-висша интелигентност в името на добруването на общността.

Доктор Глен Пери е астролог, преподавател и психотерапевт с повече от 40 години практика. Той основава „Академия по астропсихология“ и изнася лекции за интеграцията на астрологията и психологията по целия свят. Автор е на осем книги, като последните му творби са посветени на дълбочинния анализ на рождената карта. В продължение на години доктор Пери ръководи магистърската програма по съзнателна еволюция и архетипна космология в института „Градуейт“ Кънектикът, изнася лекции в колежа по астрологическо изкуство и науки „Кеплер“ и оценява дипломните работи на завършващите студенти в колежите „Антиох“, „Юнион“ и „Годард“.

14,00 лв. 13,00 лв.