Тя е тъмата

Осма книга от „Хрониките на Черния отряд”

„Тя е тъмата” е разказ за пътешествието на Отряда към миналото си и Катовар.

Наемниците се оказват между армията на Дългата сянка, очакваща ги, за да ги разгроми, и неверни съюзници в тила,

готвещи предателство.

Кина – богинята-разрушителка, влияе на събитията и се опитва да се завърне.

Ловеца на души си има собствени планове, а Знахаря вече не споделя своите с никого.

18,00 лв. 17,00 лв.