Енергия на бъдещето

  • Марка: ИСКАМ ВСИЧКО ДА ЗНАМ

„Искам всичко да знам“ е енциклопедична поредица, създадена с една основна цел – да отговаря достъпно, но и достатъчно отговорно, на детските въпроси, възникващи при опознаването на света. „Енергия на бъдещето“ ще даде отговори на въпроси от рода: Защо трябва да пестим енергия? Какво е променлив ток? Какво представляват слънчевите комини? Как са се образували изкопаемите горива?