Нощните животни

  • Марка: ИСКАМ ВСИЧКО ДА ЗНАМ

„Искам всичко да знам“ е енциклопедична поредица, създадена с една основна цел – да отговаря достъпно, но и достатъчно отговорно, на детските въпроси, възникващи при опознаването на света. Енциклопедията „Нощните животни“ ще даде отговор на въпроси от рода: Защо пустинните животни ловуват главно нощем?, Защо някои животни са активни през нощта?, С какво се прехранват мършоядите?, Как медузите ловуват плячките си?